Kontakt

Průvodce KEMPY a www.katalog-kempu.cz

Redakce: Blanka Papežová, blanka.papezova@mise.cz

Obchodní oddělení: Ing. Petr Hruška, petr.hruska@mise.cz

Martina Kubíková, martina.kubikova@mise.cz

NAKLADATELSTVÍ MISE, s. r. o.

Prokopa Velikého 30, 703 00 Ostrava-Vítkovice

IČO: 25851128, DIČ: CZ25851128

Žádosti o registraci nebo aktualizaci kempu, dotazy, náměty a připomínky můžete psát na e-mail: info@katalog-kempu.cz.